dagvoorzitter

Arend de Geus

Energiek, gedegen

Licht van toon

Dagvoorzitter Arend de Geus

Ervaring

Arend de Geus is een ervaren dagvoorzitter, gespreksleider en programmamaker. De veelzijdige achtergrond van een carrière in het theater en journalistieke ervaring als programmamaker, leveren hem als moderator een heel eigen en vanzelfsprekende aanpak op.

Improviseren en interactie

Arend heeft jarenlange ervaring met het leiden van bijeenkomsten. Zijn aandeel kan bestaan uit het aankondigen van sprekers en gasten, maar kan ook verdere inhoudelijke invulling krijgen met het leiden van een discussie of het houden van interviews. Dat kan bij iedere vorm van samenzijn, zoals een congres, symposium, brainstormsessie, inspraakavond of andere gelegenheid. Improviseren en interactie met publiek zijn bij uitstek elementen waar hij goed in is, als dagvoorzitter, moderator of gespreksleider.

Door zijn ervaring met het maken van radio- en televisieprogramma’s brengt hij vaart en energie, en komt hij snel tot de kern. Hij bewaart evenwicht tussen meerdere sprekers en kan goed een brug slaan tussen hun inhoudelijke presentaties en de toehoorders. Hij zorgt voor een gesprek zonder jargon, waardoor een onderwerp ook voor minder ingewijden helder wordt.

Advies

Arend komt vooraf altijd in contact met de opdrachtgever, om helder te krijgen wat het doel is dat met de bijeenkomst gediend moet worden. Dat doel faciliteert en bewaakt hij tot aan het einde.

Hoe eerder Arend betrokken wordt bij het organiseren van de bijeenkomst, hoe meer hij kan betekenen. Hij kan helpen met en adviseren over het opstellen van het programma en het zoeken naar geschikte sprekers en werkvormen.

Focus op thema en sprekers

Zijn kracht is dat hij het prettig vindt om voor een publiek te staan, maar dat hijzelf niet het onderwerp van die aandacht hoeft te zijn. Daardoor beweegt hij zich als moderator ongedwongen en gemakkelijk, maar altijd ten dienste van het onderwerp: de focus ligt te allen tijde op de sprekers en het thema van de bijeenkomst.

Arend spreekt goed Engels en is ook in staat uw internationaal gerichte bijeenkomsten te leiden.

 
  • #politiek
  • #duurzaamheid
  • #maatschappelijk
  • #milieu
  • #cultuur
  • #mobiliteit
  • #natuur
  • #wetenschap

Arend in actie

Video afspelen