Spreker

Daniel Seesink

(BIO)Logisch leiderschap en inspireren

Gedrag en communicatie

Daniel Seesink

Inzicht

“If you don’t
understand apes,
you cannot understand yourself”

Boek spreker Daniel Seesink voor een lezing over: Het leren kennen, herkennen en benutten van gedragsbioLOGISCHE drijfveren.
De lezingen van spreker Daniel Seesink en masterclasses over bioLOGISCH leiderschap weet hij leidinggevenden te inspireren.
Door hen het gedrag van apen te laten waarnemen, verschaft hij inzicht in de biologische basisbeginselen van gedrag. Welke methoden gebruiken chimpansees om elkaars gedrag te beïnvloeden? Is de positie van een chimpanseeleider nog wel houdbaar wanneer hij zijn gezicht niet laat zien in tijden van crisis? En wat is de relatie tussen professioneel vlooien en het creëren van betrokken medewerkers?

Achtergrond

“Het is weer eens iets heel anders om met een biologische bril te kijken naar gedrag en communicatie. Een aanrader!”

Daniel, gedragsbioLOGISCH coach. Na zijn studie biologie stond hij vijf jaar voor de klas alvorens hij is overgestapt naar het bedrijfsleven. Hier zag hij dat overal dezelfde vraag centraal staat, namelijk: hoe maken we onze medewerkers meer betrokken en gemotiveerd? Het antwoord bleek niet te liggen in het goed naleven van procedures, het behalen van cijfermatige targets en het toekennen van incentives. Het antwoord blijkt te liggen in het positief inspelen op het gevoel en de beleving van medewerkers. Daniel ontwikkelde zijn model voor bioLOGISCH leiderschap, waarin het op een natuurlijke manier aansturen van gedrag de hoofdrol speelt. Voor de wetenschappelijke beoordeling van het inhoudelijke programma toetst Daniel de inhoud regelmatig bij twee hoogleraren.