Peter van Steen

Tekstschrijver, begrijpelijke teksten inhoudelijk sterk

Peter van Steen is zelfstandig tekstschrijver (sinds 1987). Een van zijn specialismen is het schrijven van verslagen van congressen, symposia, studiedagen, trainingen, vergaderingen en overige bijeenkomsten. Meer dan tweehonderd voorbeelden ervan staan op zijn Facebookpagina Congresverslag.

Met een goed verzorgd verslag, of dat nu de vorm heeft van een persbericht, een artikel voor een vakblad of een omvangrijke zelfstandige publicatie, kan de impact van de desbetreffende bijeenkomst behoorlijk worden vergroot. De beschikbaarheid van een verslag, bijvoorbeeld op internet, beïnvloedt de overdracht van de gecommuniceerde boodschap en de relevantie van vakinhoudelijke discussies positief. Bovendien zorgt een verslag voor een extra contact tussen de deelnemers enerzijds en de organiserende instelling anderzijds.

Specialisme: moeilijke onderwerpen helder verwoorden, voor iedereen begrijpelijk.

Peter schrijft teksten voor opdrachtgevers in een groot aantal disciplines. Hij is thuis op het gebied van bijvoorbeeld overheidsbeleid, financiën, economie, gezondheidszorg, rechten, onderwijs en cultuur. Omdat hij op deze terreinen een ervaren tekstschrijver is, beoordeelt men zijn congresverslagen als inhoudelijk bijzonder sterk.

Peter van Steen
Peter van Steen

Ervaring

  • Peter studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie was hij productontwikkelaar en trainer bij Wolters-Noordhoff Bedrijfsopleidingen en vervulde hij diverse studentassistentschappen op het Instituut voor Nederlandse taal- en letterkunde, op het Bureau van de Universiteit en op de Universiteit van Tilburg. Hij studeerde (cum laude) af op een scriptie over de interne schriftelijke communicatie op het Bureau van de Universiteit. Na zijn studie was hij wetenschappelijk medewerker taalbeheersing in Utrecht, met onderwijs- en onderzoekstaken op het gebied van schriftelijke communicatie. Vervolgens was hij stafmedewerker pers en publiciteit bij de Centrale Directie van PTT in Den Haag. In 1987 vestigde hij zich als zelfstandig tekstschrijver. Zijn opdrachtgevers zijn met name ministeries, werkgeversverenigingen, verzekeringsmaatschappijen, pensioeninstellingen, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en uitgeverijen. Hij schrijft redactionele artikelen, verslagen van congressen en symposia, brochures, nieuwsbrieven, webteksten (SEO), jaarverslagen, beleidsrapporten, onderzoeksrapporten, toespraken, handboeken en dergelijke.