Maarten de Winter

Veerkracht creatief en verbindend

Maarten de Winter is zelfstandig organisatieadviseur en coach, gericht op de ontwikkeling van een vitale en op langere termijn waardecreatie gerichte organisatiecultuur. Maarten is analytisch, creatief en verbindend. Hij werkt vanuit overzicht, inzicht en activeert om vanuit reflectie en dialoog samen in ontwikkeling te komen en blijven. Daarbij gebruikt hij filosofie en natuur als inspiratiebronnen voor toepassingspraktijk. 

Maarten de Winter (1962) is algemeen econoom, organisatieadviseur, schrijver, spreker en docent. 

De managementwet ‘Effectiviteit is Kwaliteit maal Acceptatie (E = K x A)’ drukte lang de overtuiging van bedrijfskundigen uit, dat lage kosten, hoge kwaliteit en korte levertijden voldoende voorwaarden zouden zijn voor succesvolle ketensamenwerking. Maar tijden veranderen. Inmiddels heeft veerkracht zich daar als noodzakelijke voorwaarde tussen gevoegd. 

Veerkracht is het psychologische en samenwerkende vermogen om te reageren op verandering en tegenslag. Veerkracht is het resultaat van balans, doorzettingsvermogen, (zelf)vertrouwen, verantwoordelijkheid en innovatie. In veerkrachtige samenwerkingsverbanden anticiperen ketenpartners beter en sneller. Veerkracht heeft waarde.

Dat roept de vraag op hoe ketenpartners aan een cultuur van samenwerking kunnen werken die iedere schakel daarbinnen stimuleert om veerkracht te benutten en vergroten in plaats van deze uit te putten, met alle risico’s van dien. 

Maarten geeft inspiratie en handvatten om complexiteit, diversiteit, balans, productiviteit en innovatie te omarmen. Daarbij gebruikt hij paralellen met de natuur, filosofie, actuele maatschappelijke vraagstukken en onderzoeksresultaten om te vereenvoudigen en aan het denken te zetten. En hij zet je daarmee aan het werk, uiteraard.

 
Organisatie adviseur
Organisatie adviseur